Uge 46

Bøn
Tirsdag 13. kl 18.30

Café Gilgal
Onsdag 14. kl 9.30 – 11.30
Hygge, brætspil, kaffe

Soldatervennefest
Torsdag 15. Kl.19.30
Tale og fortællen ved Soldaterhjemslederne Anne og Allan Schrøder, Karup

Velkommen til
Vildbjerg Indre Mission
Vildbjerg Indre Mission
er et kristent fællesskab
Du kan få oplysninger om Indre Mission i Vildbjerg ved at kontakte
formanden Jens Lindegård Hansen 26 12 15 21 eller ved at skrive til
vildbjergim@gmail.com
Vil du vide noget om børne- og ungdomsarbejdet,
kan du kontakte Annette og Jesper Nord Jensen
91 31 48 87 eller ved at skrive til
nordjensen@hotmail.com
Missionær Karen Nygaard Jensen 30 82 56 69
karen.nj@indremission.dk


            

Indre Mission i Vildbjerg er tilknyttet

Indre Mission i Danmark

Vi er en del af de kirkelige aktiviteter i Vildbjerg sogn

Vildbjerg_kirke
Se også
aktiviteterne i
Kirkecentret
Kirkec